Gebedsgroep

Eén keer per maand komt een aantal ouders bij elkaar om te bidden. Zij vragen Gods hulp en Zijn zegen voor de kinderen, de leiding van het IKC, leerkrachten, personeel, activiteiten en alles rond ons IKC. U bent van harte welkom om mee te bidden. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Mariëlle Nobel, 06 22187881 of mariellenobel@hotmail.com.