Leerlingenraad

Om de leerlingen meer te betrekken bij het ‘reilen en zeilen’ op ons IKC hebben we een leerlingenraad. In de groepen 5 tot en met 8 worden vertegenwoordigers door middel van een stemming gekozen. De gekozen leerlingen mogen namens hun groep deelnemen in de leerlingenraad. Deze raad komt een aantal keren per jaar tijdens lestijd bijeen onder leiding van de directeur. De leerlingenraad bespreekt zaken die leerlingen belangrijk vinden en zelf aan mogen dragen. Maar ook zaken die met de ontwikkeling van ons IKC te maken hebben, worden besproken. De besproken punten worden meegenomen naar de stafvergadering. Er zal gekeken worden welke punten door de leerlingen aangepakt mogen worden. Zo proberen we de betrokkenheid van onze leerlingen bij allerlei zaken aangaande ons IKC te vergroten.