Logopedie

Het is de bedoeling dat logopedisten via consultatiebureaus, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, taal- en spraakproblemen bij jonge kinderen signaleren. Signaleert de peuterspeelzaal of een leerkracht een taal- of spraakprobleem, dan kan de logopedist ingeschakeld worden. Verder biedt het Samenwerkingsverband bij de kinderen tussen de 4 jaar en 3 maanden en 4 jaar en 6 maanden een logopedische screening aan. Een externe logopedist komt dan een aantal keer per jaar bij ons IKC de screening verzorgen. Ouders ontvangen een brief met info op het moment dat hun kind in de planning staat om gescreend te worden.