Plusklassen

Op ons IKC hebben we plusklassen voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong of voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. In deze kleine groepen wordt 1-2 uur per week verbreding en verdieping geboden naast het extra aanbod in de klas.

Na signalering wordt er door ouders/verzorgers en leerkracht een vragenlijst ingevuld over de ontwikkeling van het kind. De zorgcoördinator neemt in overleg met de groepsleerkracht het besluit of de leerling in de plusklas wordt geplaatst. Plaatsing in de plusklas vindt plaats in september of in januari. Vervolgens wordt er contact opgenomen met de ouders/verzorgers en vindt er een gesprek plaats met de ouders/verzorgers, het kind, de plusklasleerkracht en de zorgcoördinator. Leerlingen uit de groepen 1, 2 en 3 die een ontwikkelingsvoorsprong hebben, kunnen worden geplaatst in de Verrekijkergroep. Leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 kunnen worden geplaatst in de plusklas.

Wij vinden het belangrijk dat we voorzien in onderwijsbehoeften van kinderen die op basis van hun begaafdheid aangesproken moeten worden op andere denkvaardigheden. De leerlingen kunnen op deze manier, binnen de eigen leeromgeving, gelijkgestemden ontmoeten. Voor of na elke vakantie ontvangen de ouders/verzorgers bericht over wat er in de plusklassen aangeboden is en een vooruitblik voor de komende periode. Tijdens het cursusjaar vindt er een evaluatiegesprek plaats met ouders/verzorgers, leerling en plusklasleerkracht. Aan het einde van het cursusjaar is er een rapportage.