Inspectie

Onderwijs
Eens in de vier jaar doet de inspectie van onderwijs uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en zijn scholen. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter? In het toezicht vormen de verantwoordelijkheid van besturen voor onderwijskwaliteit en hun ambities het uitgangspunt en daarom begint het vierjaarlijks onderzoek bij het bestuur. Daarbij wordt in elk geval de kwaliteitszorg en het financieel beheer onderzocht. Verder worden er ook een aantal scholen van het bestuur bezocht in het kader van verificatie. U kunt het inspectierapport via de site van SCOPS downloaden en lezen. 

Opvang
De opvang wordt periodiek bezocht door de GGD. Zij inspecteert de opvanglocaties (peuters en opvang voor en na lestijd) en stelt n.a.v. haar bevindingen een rapportage op. U kunt de rapportages van de peutergroep hier terugvinden. 
Voor de rapportages van de opvang voor en na lestijd (BSO) kunt u hier terecht.