Aanmelden onderwijs

U kunt uw kind op ieder gewenst moment bij ons aanmelden, maar jaarlijks hebben we daar ook een speciale gelegenheid voor. Dit doen wij middels een 'open dag'. 
Dit jaar is dat op zaterdagochtend 16 februari van 10.00 uur - 12.00 uur. Tijdens dit moment kunt u uw zoon/dochter bij ons Integraal Kindcentrum aanmelden. Het gaat om de kinderen die dit of volgend cursusjaar 4 jaar worden. Na een kort kennismakingsgesprek volgt een rondleiding door ons inspirerende gebouw. Indien u op deze dag niet in de gelegenheid bent, maakt u dan een afspraak met ons.

Hoe verloopt de aanmelding:
Als u besluit om uw zoon/dochter bij ons aan te melden ontvangt u van ons een inschrijfformulier. Het ingevulde formulier kunt u weer bij ons inleveren. Wij verwerken de gegevens en u ontvangt per mail een bevestiging. 

Plaatsing:
Zodra uw zoon/dochter 4 jaar is geworden start hij/zij op onze afdeling Onderwijs. Vooraf zijn er een aantal wenmomenten. Deze momenten worden in overleg gekozen.

In ons IKC hebben we heterogene kleutergroepen, d.w.z. dat in één groep kinderen van 4, 5 en 6 jaar zitten. De kleutergroepen bevinden zich op de begane grond.

Wanneer onze kleutergroepen ‘vol’ zitten, starten we met een instroomgroep. In deze groep zitten alleen 4 jarigen. Wij kennen geen wachtlijsten. Wel vragen wij soms rondom een vakantie om de definitieve plaatsing uit te stellen tot na de vakantie.