Aanmelden onderwijs

U kunt uw kind op ieder gewenst moment bij ons aanmelden. 

Hoe verloopt de aanmelding:
U neemt (telefonisch of per mail) contact met ons op om een afspraak te maken voor een intake gesprek. Tijdens dat gesprek kunt u uw vragen stellen en vertellen wij van alles over ons IKC en leiden wij u graag rond ( het liefst tijdens de lestijden om zo een indruk van ons IKC-in-bedrijf te krijgen). U krijgt dan ook een mapje met informatie en een inschrijfformulier mee. Als u vervolgens besluit om uw zoon/dochter bij ons aan te melden levert u het volledig ingevulde formulier weer bij ons in. Wij verwerken de gegevens en u ontvangt per mail een bevestiging. 

Plaatsing:
Zodra uw zoon/dochter 4 jaar is geworden start hij/zij op onze afdeling Onderwijs. Vooraf zijn er een aantal wenmomenten. Deze momenten worden in overleg gekozen.

In ons IKC hebben we heterogene kleutergroepen, d.w.z. dat in één groep kinderen van 4, 5 en 6 jaar zitten. De kleutergroepen bevinden zich op de begane grond.

Wanneer onze kleutergroepen ‘vol’ zitten, starten we met een instroomgroep. In deze groep zitten alleen 4 jarigen. Wij kennen geen wachtlijsten. Wel vragen wij soms rondom een vakantie om de definitieve plaatsing uit te stellen tot na de vakantie.