Schoolmaatschappelijk werk

Wat doet de School Maatschappelijk Werker (SMW-er) en voor wie? De SMW-er luistert en adviseert. Als er problemen zijn met of rond een leerling, probeert de SMW-er, in gesprekken met de leerkrachten, kind en ouders/verzorgers, een goed inzicht te krijgen in de problematiek en op basis hiervan de betrokkenen te adviseren. Leerkrachten en ouders/verzorgers kunnen bellen voor advies en kunnen een afspraak maken voor een informatief gesprek.

Het Schoolmaatschappelijk Werk gaat ervan uit dat degene die om advies vraagt altijd zelf beslist om iets met het advies te doen. De maatschappelijk werker heeft een beroepsgeheim en neemt nooit contact op met anderen, zonder toestemming van de adviesvrager.
Het onderwijs vraagt alleen advies na toestemming van de ouders/ verzorgers. Aan ons IKC is Eva Donatz verbonden als schoolmaatschappelijk werkster. Zij is regelmatig bij ons aanwezig om gesprekken te voeren met ouders en/of kinderen.
U kunt gerust een afspraak maken.