Visie

Hieronder leest u ons motto, onze missie en visie en de kernwaarden van ons IKC.

 

Motto
Ontwikkel jezelf, groei samen!


Missie 
Ons IKC is een Christelijk Integraal Kindcentrum waar een veilige omgeving wordt geboden aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar. We bereiden onze kinderen
voor op het samen leven en samen werken in een steeds veranderende wereld, zodat zij zich gelukkig en sterk voelen in onze maatschappij.

Visie 
In ons IKC heeft ieder kind recht op een optimale ontwikkeling. Onze christelijke identiteit is de basis van al ons handelen en geeft hier richting aan. Ieder kind mag zich op eigen tempo en niveau ontwikkelen. Wij zijn hierbij steeds op zoek naar wat het kind van ons nodig heeft. We bieden kinderen de mogelijkheid te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Op deze wijze willen wij de ontwikkeling van het kind centraal zetten.
Er is binnen ons IKC één heldere aanpak en we vullen elkaar als team aan vanuit ieders expertise. Daarbij vinden we het belangrijk dat ons team structureel overleg heeft over alle gebieden die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. We willen een zo breed mogelijk aanbod creëren, waarin spelen en leren, inspanning en ontspanning steeds afwisselen.
Wij vinden het belangrijk om goed met ouders en kinderen samen te werken en de betrokkenheid continu te stimuleren. Samen kunnen wij het kind begeleiden in de ontwikkeling tot een burger die goed om kan gaan met de steeds veranderende wereld om zich heen. Zo vormen wij met elkaar een leef- en leergemeenschap die in de wijk steeds meer een centrale ontmoetingsplaats is en geven we vorm aan ons motto: ontwikkel jezelf, groei samen.


Kernwaarden van IKCBeatrix

  • Samenwerking
  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Openheid
  • Betrokkenheid