Identiteit

Wij zijn een Christelijke organisatie. Dat betekent voor ons dat Gods woord en de Bijbel onze belangrijkste inspiratiebronnen zijn. U ziet dat elke dag tijdens de dagopening en -sluiting, maar ook aan de wijze waarop wij met elkaar omgaan, groot en klein. Verder kunt u dit zien aan de keuze van de activiteiten, lesmethoden en alles wat we verder nog gebruiken. Dat betekent niet dat alleen leerlingen met een Prot. Chr. achtergrond welkom zijn bij ons. De school staat open voor alle ouders en leerlingen die onze inspiratiebron respecteren en positief staan t.o.v. de keuzes die we op grond van die inspiratiebron maken. Dit blijkt uit de verklaring, die u bij inschrijving van uw kind ondertekent.