Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid 3.0 is een manier van denken die onderwijs en ouders helpt om goed en slim samen te werken. Een denkwijze die helpt om elkaar te begrijpen. Ouderbetrokkenheid wordt zo veel meer een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende samenwerking, waarin ouders en onderwijs vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind (de leerling). Bij Ouderbetrokkenheid 3.0 is de samenwerking tussen onderwijs en ouders zodanig vormgegeven dat onderwijs en ouders gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de onderwijsontwikkeling van het kind, en elkaars professionele en emotionele deskundigheid erkennen. Wij hebben een regiegroep samengesteld, waar ouders en leerkrachten zitting in hebben. Het afgelopen jaar is er een audit geweest en zijn we een officieel gecertificeerd ouderbetrokkenheid 3.0 organisatie. Daar zijn we natuurlijk erg trots op en willen dit uiteraard ook in de toekomst blijven waarmaken.

Lees hier ons borgingsdocument m.b.t. ouderbetrokkenheid 3.0.