Zorg

Als u denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft, dan is het belangrijk dat u dit bij de aanmelding doorgeeft. Hierbij kunt u ook denken aan informatie of adviezen, die u m.b.t. uw kind heeft gekregen vanuit het consultatiebureau, de peuterspeelgroep of opvang. Wij kunnen dan onderzoeken welke ondersteuning en begeleiding uw kind nodig heeft.

Ook na verloop van tijd kan blijken dat uw kind extra zorg nodig heeft. De zorg binnen ons onderwijs wordt gecoördineerd door onze twee zorgcoördinatoren.