Ouderraad

             

Dit zijn de leden van onze ouderraad. De ouderraadsleden zorgen voor de ondersteuning van de diverse activiteiten binnen ons IKC. De afgelopen maanden waren erg druk. Er werd geholpen bij de organisatie van de boekenmarkt , de voorbereidingen en uitvoering van het Sinterklaasfeest en de Kerstviering. De afgelopen vergadering stonden in het teken van de Paasviering, Koningsspelen en er werd gebrainstormd over het zomerfeest/ meester en juffendag.