Bag2School november 2021

Bag2School november 2021


Deze week was er weer een Bag2School actie. Deze actie leverde het bedrag op van € 135,00. Dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt.