Dag van de leerplicht

Dag van de leerplicht


Vandaag was het de Dag van de leerplicht. Daarom was er in groep 8 een voorlichting door 2 consulenten leerplicht. Leerlingen van groep 8 maken het komend schooljaar de overstap naar het voortgezet onderwijs. De ervaring leert dat jongeren in het voortgezet onderwijs vaker te laat komen en of gaan spijbelen. Tijdens de voorlichtingslessen is aandacht gevraagd voor leerrecht in plaats van leerplicht, is verteld wat een consulent leerplicht doet, is een quiz over leerplicht gespeeld en zijn de consulenten in gesprek gegaan met de leerlingen.